21/06/2009

Thác Ngộ

Thác Ngộ

Trịnh Sầu Dư.

〖全文〗 
  我打江南走过
  那等在季节里的容颜如莲花的开落
  东风不来,三月的柳絮不飞
  你的心如小小的寂寞的城
  恰若青石的街道向晚
  跫音不响,三月的春帷不揭
  你的心是小小的窗扉紧掩
  我达达的马蹄是美丽的错误
  我不是归人,是个过客…… 

(Hán-Việt:
ngã đả giang nam tẩu quá
na đẳng tại quý tiết lí đích dung nhan như liên hoa đích khai lạc
đông phong bất lai ,tam nguyệt đích liễu nhứ bất phi
nhĩ đích tâm như tiểu tiểu đích tịch mịch đích thành
kháp nhược thanh thạch đích nhai đạo hướng vãn
cung âm bất hưởng ,tam nguyệt đích xuân duy bất yết
nhĩ đích tâm thị tiểu tiểu đích song phi khẩn yểm
ngã đạt đạt đích mã đề thị mĩ lệ đích thác ngộ
ngã bất thị quy nhân ,thị cá quá khách ……).


Quần Xà Lỏn @ NMQ tạm dịch:

Ta giục ngựa qua Giang Nam,
Vào lúc dung nhan ngày mùa như đóa sen nở đó lại tàn.
Gió Đông chưa đến, thì bông liễu tháng ba chưa tung bay,
Thì lòng nàng như tòa thành nho nhỏ vắng lặng.
Nếu con đường đá xanh về chiều
Tiếng chân chưa vọng, thì màn xuân tháng ba chưa vén mở,
Thì lòng nàng như song cửa be bé khép kín.
Vó câu rầm rập của ta là sai lầm mỹ lệ.
Ta không phải người về, mà là khách qua đường...


Lời bình của Quần Xà Lỏn :

Hai nhân vật trong bài thơ một tĩnh một động, một âm một dương, một nữ một nam.
Nàng có thể là tình nhân trông đợi tình lang, mà cũng có thể là hiền thê mong ngóng phu quân.
Chàng có thể là kẻ qua đường, mà cũng có thể là tình lang – phu tướng – lãng tử chưa muốn buông roi tháo yên.
Gió Đông chưa đưa tin lành, tiếng bước chân chưa vang vọng, thì nàng vẫn còn nép mình trong u tối.
Rồi tiếng vó câu rầm rập kia làm cho nàng vụt tươi tắn nét xuân mỹ lệ.
Nhưng,
Đó chỉ là một sai lầm, một sai lầm mỹ lệ.
Chàng đâu có về, chàng vẫn còn rầm rập lên đường, còn bỏ lại bóng hồng hiu quạnh.

Giang Nam giục ngựa ta thẳng tiến
Ngày mùa tựa sen nở lại tàn
Gió đông chưa thấy nhẹ lan
Thì đâu bông liễu bay tràn tháng ba
Lòng nàng tựa tòa thành nho nhỏ
Gió hắt hiu vắng lặng thê lương
Đá xanh lát kín mặt đường
Tiếng chân chưa vọng, xuân dường chưa qua
Xuân tháng ba còn chưa vén mở
Lòng nàng như song cửa then cài
Đường xa vọng tiếng ngựa ai
Chàng còn rong ruổi, một mai có về ?

Không có nhận xét nào: